Marka_Patent_Tescilizmir_patent marka tescil marka patent, izmir marka patent PATENT & MARKA TESCİL

Marka Tescil Nedir? Neden Marka Tescil?
Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir.

Neler Marka Tescili Olabilir?
Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka Tescil Kriteri
Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir. Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim,işaret veya şeklin diğer mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka Tescili Nerede Yapılır?
Marka tescili , Türk Web Ajans Patent şirketimiz aracılığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılır. Yetkili Kurumu tarafına kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir. Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar.Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvurunun şekli şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.


Kimler Marka Tescil Başvurusu Yapabilir?
Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.
Marka Başvurusu Nasıl yapılır?
Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.
Marka Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?
Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited şirketi, Anonim şirket vb) adına farklılık göstermektedir.
Tüzel Kişi (şirket) Başvuruları;
Vergi Levhası fotokopisi
Şirket imza sirküleri fotokopisi
Markayı ifade eden logo varsa
Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)
Şahıs Başvurusu İçin;
Kimlik fotokopisi
Markayı ifade eden logo varsa
Vekaletname (noter onayı gerekmez)


 

Patent Nedir?
"Dünyada ve Türkiye’de yeni olan, mevcut bir teknik probleme çözümler getiren veya yolunu gösteren bir buluşun sağladığı tekel kullanım haklarına patent denir. Bu tekel kullanım hakları belgeye de patent belgesi ile gösterilir."

Patent alma ile birlikte, başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 20 yıl koruma sağlanır.

Buluş Nedir?
Teknik alanda bir problemin çözümünde kullanılan ve teknik bir özelliği bulunan fikirsel ürüne denir.

Buluşun en önemli vasfı teknik bir özelliğe sahip olmasıdır. Sadece fikir anlamında kalan teknik bir özelliği olmayan unsurlar buluş olarak nitelendirilemez. Buluş kimi zaman yepyeni bir alanda üretilen bir cihaz veya alet iken bazen bilinen bir ürün veya yöntemde yapılan iyileştirme olabilir.

Hangi Buluşlar Patentlenebilir?
Bir buluşun patentlenebilmesi için;

Yeni olması (mutlak yenilik, tüm dünyada yenilik)

Tekniğin bilinen durumunun aşılması (konuda uzman bir kişi tarafından buluşla ilgili teknik bir durum çıkartılamıyorsa)

Sanayiye uygulanabilir olması (sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması)

Kriterlerine uygun olması gereklidir.

Neler Patentlenemez?
Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı buluşlar

Bitki veya hayvan türlerinin biyolojik olarak çoğaltılması ile ilgili buluşlar,

Keşifler, matematik teorileri,

Edebiyat ve sanat eserleri, yazılımlar

İnsan vücuduna uygulanabilecek cerrahi tedavi usulleri

Buluşların Korunma Sistemleri
Buluşlar Türkiye’de 2 sistemle korunabilir;

Patent Sistemi

Faydalı Model

Buluşların koruma süresi öncesinde başvurulan patent çeşidine göre değişmekteydi. 10 Ocak 2017 tarihi itibariyle kaldırılan incelememiz patent sisteminde buluş sahibine 7 yıl koruma hakkı verilmekteydi. Bu tarihten itibariyle incelemeli ya da incelemesiz patent ayrımı yapılmaksızın artık patent şeklinde ifade edilmektedir. Bir buluş için patent başvurusu yapıldıktan sonra inceleme raporu olumlu sonuçlandığı taktirde buluş 20 yıl süreyle koruma altına alınır.

Faydalı Model; Bu sistemde araştırma raporu ve inceleme raporu istenmez. Diğer incelemeli ve incelemesiz sisteme göre daha kolay ve masrafı daha az ve daha kısa sürede alınabilmektedir. Başvuru sahibi eğer isterse araştırma raporu talebinde bulunabilir. Faydalı model başvurusu yayınlandıktan sonra 3 ay içerisinde üçüncü kişiler tarafından yayına itiraz edilebilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazlara cevap verebilir. Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre uzatılamaz.

 

 

Türk web ajans hüseyin türk Garanti bankası hesap numarası
Garanti Bankası

İsim     : Sude TÜRK

IBAN : TR07 0006 2001 4720 0006 2961 98
 

 

izmir_patent - Marka_Patent_Tescil
Hüseyin TÜRK

 +90 (232) 231 02 64    -     (505) 374 80 73

twa @ 2012
Design by turkwebajans.com

Türk Reklam Ajans